*El preu del menjador inclou les activitats extraescolars que es realitzen al migdia, en molts casos realitzades per escoles externes: teatre, esports, ioga, revista…