Curs 2019-2020

Les comissions de treball estan formades per membres actius de l’AFA que treballen de forma col·laborativa per dur a terme les diferents activitats organitzades durant el curs.

Econòmica i administrativa

 • Sara Lladonosa

 • Olívia Rosell

 • Robert Loscos

 • Jordi Pinós

 • Begoña García

Servei de menjador escolar

 • Sara Lladonosa

 • Mònica Guerrero

 • Abraham Odina

 • Albert Font

Gestió informàtica i disseny gràfic

Activitat
de l’hort

 • Maika Montañola

 • Moisés Mor

Noves tecnologies i pàgina web

Activitats extraescolars i acollida

 • Oscar Tarròs

 • Iolanda Alsina

 • Moisés Mor

 • Ingrid Clavero

Pedalada i
esports

 • Jordi Uceda

 • Jordi Salvany

 • Oscar Tarròs

 • Moisés Mor

 • Víctor Rodríguez

Llibres de text i socialitzats

 • Sara Lladonosa

 • Olivia Rosell

 • Begoña García

 • Sílvia Ariza

 • Esther Ariza

Manteniment

 • Moisés Mor

 • Jordi Uceda

Festa final de curs i altres festes

 • Víctor Rodríguez
 • Jordi Uceda

 • Begoña García

 • Moisés Mor

 • Abraham Odina

 • Esther Ariza

 • Silvia Ariza

 • Sara Lladonosa

 • Olivia Rosell

 • Jordi Pinós

 • Maika Montañola

 • Robert Loscos

 • Oscar Tarròs

 • Jordi Font

 • Ingrid Clavero