Els infants van aprendre i alhora gaudir molt, amb la temàtica de l’Espai.